SIA "Zīmes"

“Plastikāta ražotnes atjaunošana”

Projekta numurs 17-04-A00641-000127


SIA "Zīmes"ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākuma 6. "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākuma 6.4. “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” līdzfinansēto projektu Nr. 17-04-A00641-000127 ir iegādājusies ražotnes aprīkojumu.


Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.


Pirkumu grozs